Festival Khoa học 2018: Khoa học sức khỏe phục vụ chăm sóc y tế và sức khỏe cộng đồng

Với chủ đề “Khoa học sức khỏe phục vụ chăm sóc y tế và sức khỏe cộng đồng”, Festival Khoa học 2018 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/4.

      Festival Khoa học là sự kết nối giữa các nhà nghiên cứu, các giảng viên với người dân tại Huế, Việt Nam và các quốc gia; chia sẻ ý tưởng và học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học sức khỏe nhằm mục đích cải thiện chăm sóc y tế và sức khoẻ cộng đồng trong tương lai.

     Festival Khoa học Huế là cơ hội để giới thiệu về những thành tựu khoa học tại Huế, nhằm mục đích nâng cao kiến thức khoa học và mang lại lợi ích trong việc chăm sóc sức khoẻ, bao gồm: thảo luận với giáo viên và học sinh các trường trung học; cải cách chương trình đại học và hỗ trợ đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Festival Khoa học Huế nhằm thảo luận về những tiến bộ trong khoa học sức khỏe và tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu trẻ trình bày các công trình nghiên cứu và học hỏi lẫn nhau.

Festival Khoa học năm nay còn bao gồm các sự kiện công cộng, như: Ngày hội Sức khỏe, các diễn đàn về “Phát triển Trẻ em Khỏe mạnh” và “Sức khoẻ - An sinh đối với vị thành niên”. Để tạo sự sống động, mới mẻ cho Festival Khoa học Huế 2018, còn có cuộc thi Ảnh với sự tham gia của các nhà nhiếp ảnh để chia sẻ các hình ảnh với chủ đề về: Khoa học Sức khỏe cải thiện chăm sóc y tế và sức khoẻ cộng đồng.
 

Trung tâm Festival Huế
 
Đăng ký nhận tin
---