Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế có lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Đến nay nhà hát có hai đoàn nghệ thuật trực thuộc: Đoàn Ca kịch Cố Đô (có chức năng bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật ca Huế và ca kịch Huế, múa hát dân gian, thể nghiệm các loại hình ca múa nhạc cung đình); Đoàn Ca múa nhạc Hương Giang (biểu diễn các chương trình truyền thống và hiện đại).

null
Trung tâm Festival Huế
 
Đăng ký nhận tin
---