Đăng ký phóng viên tác nghiệp tại Festival Huế 2018

Ban tổ chức Festival Huế 2018 thông báo đăng ký phóng viên tham gia tác nghiệp, đưa tin tại Festival Huế 2018.

    Để tạo điều kiện cho phóng viên đến tham dự và đưa tin về Festival Huế 2018, Ban tổ chức Festival Huế 2018 mong quý cơ quan, đơn vị có văn bản giới thiệu phóng viên đến tham dự, đưa tin về Festival Huế 2018. Trong quá trình công tác do khu vực tác nghiệp dành cho báo chí ở chương trình Khai mạc và Bế mạc có giới hạn nên Ban tổ chức sẽ tiến hành cấp thẻ riêng cho mỗi chương trình. Vì vậy, trong văn bản giới thiệu, đề nghị quý cơ quan, tòa soạn cung cấp thêm thông tin về phóng viên quay phim, chụp ảnh sẽ đại diện đơn vị trực tiếp tại hai chương trình trên.

    Thông tin đăng ký phóng viên tác nghiệp được điền theo mẫu sau (kèm 02 ảnh 3X4) gửi về TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ – BTC FESTIVAL HUẾ 2018 (số 1 Phan Bội Châu, tp. Huế; SĐT: 84.0234.3823050; FAX: 84.0234.3830087) trước ngày 10/4/2018 để BTC cấp thẻ hoạt động báo chí cho các phóng viên, (Lưu ý: Xin đọc kỹ thông báo cấp thẻ hoạt động báo chí có đính kèm ở dưới).

    Tải thông báo cấp thẻ hoạt động báo chí và mẫu đăng ký ở đây.
 

 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---