Vé và diểm bán vé chương trình nghệ thuật của Festival Nghề truyền thống Huế 2017

Để phục vụ nhu cầu mua vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Nghề truyền thống Huế 2017, diễn ra từ ngày 28/4 - 02/5/2017, Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2017 cung cấp giá vé xem, chương trình thời trang “Hội tụ bản sắc Châu Á”, chương trình Lễ hội Áo dài “Hội họa Huế và Áo dài”.

---