Nhà nghỉ Phú Mỹ Khánh
Địa chỉ : 21 Đống Đa, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3826963
In ấn |   Gửi cho bạn bè
---