Lễ Tế Xã Tắc năm 2014

Đúng 01h00 sáng ngày 18/3 (nhằm ngày 18/02 năm Giáp Ngọ), thời điểm chuyển giao giữa giờ Tý sang giờ Sửu, Lễ tế Xã Tắc năm 2014 đã diễn ra một cách trang nghiêm, trọng thể.

     Lễ tễ Xã Tắc là một trong những nghi lễ Cung đình tiêu biểu, mang đậm tính nhân văn của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước Việt Nam. Từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê đến thời Nguyễn đều lập đàn Xã Tắc và tổ chức Lễ tế Xã Tắc hàng năm (vào tháng 2 và tháng 8 Âm lịch), nhằm tôn vinh nền nông nghiệp nước nhà, cầu mong “quốc thái dân an”, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm.
 

     Sau một giờ đồng hồ diễn ra trang trọng, thành kính với các lễ: Lễ Quán tẩy (rửa tay tẩy trần), Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh trần (rước thần đến dự), Lễ Điện Ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Truyền chúc (đọc chúc văn), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần) và Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị) đã thành công tốt đẹp. 
 

     Sau Lễ tế, nhân dân và du khách tiến lên đàn thắp hương cầu nguyện.
 
     Việc tái hiện Lễ tế Xã Tắc, ngoài việc bảo tồn một nghi lễ tâm linh truyền thống, một ý nghĩa sâu sắc hơn đó là sự tôn vinh nền văn minh lúa nước cũng như nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
 
 
Netcodo
 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---