THÔNG BÁO MỜI THẦU

Trung tâm Festival Huế có kế hoạch đấu thầu các gói thầu: Cung ứng dịch vụ cho thuê hệ thống sân khấu Khai mạc – Áo dài, Bế mạc (bao gồm các nhà hóa trang, bậc dẫn) và Cung ứng dịch vụ cho thuê hệ thống màn hình LED phục vụ chương trình Khai mạc, Lễ hội Áo dài tại Festival Huế 2014 thực hiện theo hình thức đấu thầu thầu rộng rãi trong nước.

     Trung tâm Festival Huế kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên.
 
 
 
TT Festival Huế
 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---