Đăng ký phóng viên tham dự Festival Huế 2014

Để tạo điều kiện để phóng viên tham gia hoạt động tại Festival Huế, Ban tổ chức Festival Huế 2014 tiến hành gửi thư mời phóng viên đăng ký cấp thẻ tác nghiệp Festival Huế 2014.

 

 

 

 

 

TT Festival Huế
 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---