Lễ tế xã Tắc năm 2010 sẽ diễn ra vào ngày 8/4

Đàn Xã Tắc là một trong những di tích cung đình đặc biệt quan trọng của cố đô Huế.

Lễ tễ Xã Tắc là một trong những lễ hội cung đình truyền thống tiêu biểu, mang đậm tính nhân văn cùng với những đặc trưng văn hóa nông nghiệp lúa nước của dân tộc Việt Nam. Các vương triều độc lập của nước ta từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê đến thời Nguyễn đều lập Đàn Xã Tắc và tổ chức Lễ tế Xã Tắc hàng năm (vào tháng 2 Âm lịch) để tôn vinh  nền nông nghiệp nước nhà, cầu mong cho đất nước bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhân dân no ấm. Tuy nhiên, qua những biến động của lịch sử, hiện nay chỉ duy nhất tại cố đô Huế còn bảo tồn được Đàn Xã Tắc cùng những tư liệu liên quan đến Lễ tế Xã Tắc.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2010, hướng đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và chào mừng 35 năm giải phóng Thừa Thiên Huế, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Lễ tế Xã Tắc vào ngày 08 tháng 4 năm 2010 (nhằm vào ngày 24 tháng 02 năm Canh Dần) tại Đàn Xã Tắc (phường Thuận Hòa, thành phố Huế). 


Dưới thời Nguyễn, cùng hàng với đàn Nam Giao và Ngũ miếu trong Hoàng thành (Triệu Miếu, Thái Miếu, Hưng Miếu, Thế Miếu và Phụng Tiên Miếu), công trình này là một trong những “Miếu Đàn” trọng yếu của triều đình và hoàng gia, lễ tế ở đàn Xã Tắc cũng được xếp vào hàng cao nhất (Đại tự).

Đàn Xã Tắc được xây dựng từ cuối mùa xuân năm 1806, sau khi vua Gia Long quy hoạch lại toàn bộ Kinh thành trên đất của 8 làng ở bờ bắc sông Hương. Đàn nằm ở phía Tây Hoàng Thành, đúng theo nguyên tắc “tả Tổ, hữu Xã” (bên trái thờ Tổ, bên phải thờ Xã Tắc) của thành trì phương Đông truyền thống.

Do ý nghĩa và tính chất đặc biệt quan trọng của công trình, khi khởi công, tất cả các thành, dinh, trấn trong toàn quốc theo lệnh vua phải đóng góp đất sạch để đắp đàn. Bởi vậy, đàn Xã Tắc tượng trưng cho đất đai của Tổ quốc. Lễ tế Xã Tắc được tổ chức mỗi năm hai lần vào mùa xuân và mùa thu, xếp vào hàng Đại tự, chỉ đứng sau lễ tế Nam Giao. Hầu như tất cả các vị vua Nguyễn đều đã từng chủ trì lễ tế quan trọng này. Lễ tế được chuẩn bị đầy đủ trước ngày tế 1 ngày.

Sáng sớm của ngày tế Xã Tắc, cờ ở Kỳ Đài kéo lên, các vị trí chuẩn bị bày sẵn, vua xuất phát từ điện Cần Chánh ra cửa Đại Cung Môn. Bảy phát súng lệnh ở Kỳ Đài nỗ vang. Đoàn Ngự giá ra cửa Ngọ Môn rẽ hướng tây, rồi qua hướng bắc, đến đàn tế.


Lễ tế Xã Tắc năm 2010 sẽ được tổ chức quy mô, với hơn 700 người tham gia với đầy đủ đạo cụ, phục trang, nghi trượng, cờ phướn. Lễ tế sẽ thực hiện trang nghiêm với đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Ngự đạo đi tế Xã Tắc sẽ được bắt đầu lúc 19h40 ngày 08 tháng 04 năm 2010 (24/02 Âm Lịch) tại khu vực Ngọ Môn; sau 3 hồi chuông trống, Ngự đạo sẽ xuất phát, rồi di chuyển đi dọc đường 23 tháng 8 vào đường Lê Huân rồi rẽ qua đường Ngô Thời Nhậm đến đàn Xã Tắc.

Điểm đặc biệt của lễ tế Xã Tắc năm nay là sự tham gia của 100 bô lão đến từ các địa phương của Thừa Thiên Huế đại diện cho trăm họ (bách tính). Lễ tế Xã Tắc cũng được xã hội hoá tối đa để thực sự trở thành một lễ hội cộng đồng.

Đúng 20h00 lễ tế sẽ được bắt đầu với các nghi tiết sau:

  • Lễ Quán tẩy  (Lễ rửa tay tẩy trần)
  • Lễ Thượng hương  (Lễ dâng hương)
  • Lễ Nghinh thần  (Lễ rước thần đến tham dự)
  • Lễ Điện ngọc bạch (Lễ dâng ngọc trắng)
  • Lễ Truyền chúc  (Lễ đọc chúc văn)
  • Lễ Hiến tước  (Lễ dâng rượu) 
  • Lễ Tứ phúc tộ  (Lễ hưởng lộc)
  • Triệt soạn  (Lễ hạ cỗ)   
  • Tống thần  (Lễ đưa tiễn thần)
  • Tư chúc bạch soạn (Lễ đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị)
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---