Tin nổi bật

Phiên họp đầu tiên của FEALAC: Sẻ chia kinh nghiệm phát triển văn hóa

29 đơn vị đến từ 16 quốc gia đã cùng tham gia phiên họp đầu của dự án Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa...

29/04/2016 21:00:12

Đăng ký nhận tin