Cơ sở thủ công mỹ nghệ Tre Việt tích cực chuẩn bị cho Festival Nghề truyền thống Huế 2017

Với việc tập trung chuẩn bị các sản phẩm giới thiệu và quảng diễn tại Festival Nghề truyền thống Huế 2017, đến nay cơ sở thủ công mỹ nghệ Tre Việt (đường Đào Duy Từ - TP. Huế) đã ở trong tâm thế sẵn sàng. Năm nay, cơ sở thủ công mỹ nghệ Tre Việt sẽ trưng bày và quảng diễn nghề đan lát cho du khách tại Festival Nghề truyền thống Huế. Thời gian này, cơ sở đang gấp rút tập trung cho việc chuẩn bị những mẫu mã mới cho việc quảng diễn.

Đăng ký nhận tin